lørdag 17. mars 2012

DIY: Trappereir

Ein skulle tru at pcen min var teipa saman etter sist innlegg på grunn av skjermfri veke og slike ting, men slikt  er altså ikkje tilfelle. Kanskje til neste år...?

Påska nærmar seg og eg har laga eit reir for trappa/terassen. Enkel sak, men krev berre litt tid og eit minstemål av musklar. På same måte som trappetreet, er det lurt gå i gang med eit slikt prosjekt før blada sprett.


Du treng:
(Levande) kvistar (gjerne bjørk for større volum)
Tynn ståltråd.

Utstyr:
Lita hagesaks
Gummihanskar (dette prosjektet slit litt på hendene).


  1. Ein startar med å lage ein ring av nokre kvistar (forskyv den eine noko i forhold til den neste). Når du tykkjer at lengda er fin, samlar du han til ein ring med ståltråden. 
  2. Vidare byggjer ein på, lag for lag. Eg ville ha mitt reir høgare enn breitt, difor bygde eg på kransen på toppen og ikkje på sidene. 
  3. Når kransen er stor nok, kan du vurdere om du skal fletta inn nokon form for pynt. Eg brukte nokre lerkekvistar med konglar på.
  4. Fest ståltråden på undersida. 
 Dersom du har eit sinkfat/krukke til å setje inni reiret, kan det brukast som ei blomsterpotte.

Så då er det berre å gå tre på seg regnbuksa og ta turen ut i skogen væpna med hagesaks.
Lukke til!

4 kommentarer: